Hỗ trợ các Doanh nghiệp ngành Công nghiệp Hỗ trợ của Việt Nam phục hồi nhanh chóng sau Covid19
Hỗ trợ các Doanh nghiệp ngành Công nghiệp Hỗ trợ của Việt Nam phục hồi nhanh chóng sau Covid19
Vietbay vinh dự được Cục Công Nghiệp (Bộ Công Thương) lựa chọn thực hiện "ĐỀ ÁN Đào tạo và hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CAE mới trong thiết kế gia công sản phẩm và khuôn mẫu" năm 2020.
Vietbay tuyển dụng các vị trí Phòng Kinh doanh (N01fy20)
Vietbay tuyển dụng các vị trí Phòng Kinh doanh (N01fy20)
Với những thành công nối tiếp qua 16 năm phát triển, nay Vietbay tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm 2020 và có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí làm việc ở Hà Nội và tp. HCM: - Chuyên viên kinh doanh (Sale Executive) ; - Kỹ sư bán hàng (Sales Engineer); - Trợ lý kinh doanh (Sales Admin)