Ứng dụng Google Drive dành cho máy tính cá nhân sẽ bị khai tử vào tháng 3 tới

Ứng dụng Google Drive dành cho máy tính cá nhân nó sẽ ngừng hỗ trợ vào ngày 11 tháng 12 năm 2017 và sẽ ngừng hoạt động vào ngày 12 tháng 3 năm 2018. Thay thế đầy đủ tính năng của nó là Backup and Sync, hiện đã có sẵn.

 

Với tên gọi “Backup and Sync” (hay có thể gọi là Google’s Backup and Sync), Google đề cập rằng ứng dụng này có thể hoàn toàn thay thế cho 2 ứng dụng Google trước kia mà người dùng hay sử dụng trên máy tính, đó là Google Drive và Google Photos. Do đó, nếu đã cài đặt Google’s Backup and Sync, bạn không cần phải cài đặt thêm Google Drive hay Google Photos.

Mục tiêu mà Google hướng đến dành cho Backup & Sync chính là đối tượng người tiêu dùng thông thường. Đối với khách hàng doanh nghiệp, họ có thể chờ đợi một tính năng tương tự sẽ xuất hiện trong gói Drive File Stream mới.

Nếu muốn tiếp cận với tính năng Backup & Sync, người dùng sẽ phải cài đặt ứng dụng Drive for PC/Mac mới vì ứng dụng Google sẽ không tự động cập nhật tính năng mới vào lúc này.
 


 Backup & Sync hoạt động như Google Drive trừ khi bạn chủ động kích hoạt khả năng đồng bộ hóa tệp rộng hơn.
Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Google’s Backup and Sync