Tin đọc nhiều
Gỉai Pháp Tối Ưu Hóa Kết Cấu - Solidthinking Inspire
SolidThinking Inspire cho phép các kỹ sư, các nhà thiết kế sản phẩm, các kiến trúc sư sang tạo và nghiên cứu các cấu trúc thiết kế mẫu một cách dễ dàng và nhanh chóng. Inspire sử dụng công nghệ tối ưu hóa hàng đầu của Altair OptiStruct để tạo và phân tích các mẫu thiết kế. 
Giải Pháp Thiết Kế Kiểu Dáng Công Nghiệp Tất Cả Trong Một - Solidthinking Evolve
SolidThinking Evolve cho phép các nhà thiết kế phát triển các mẫu sản phẩm mới nhanh hơn dựa trên nền tảng Windows hoặc OS X.