Phần mềm WebLogic Suite - Processor Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 945.495.000 VND
Hỗ trợ kỹ thuật Phần mềm WebLogic Suite - Named User Plus Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 18.910.000 VND
Hệ quản trị SQL Server Enterprise Core 2014  2Lic

Microsoft

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 343.316.600 VND
Hệ quản trị SQL Server Standard Core 2014 Open License  2Lic

Microsoft

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 89.541.200 VND
Giấy phép SQL Server CAL 2014 User Cal

Microsoft

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 5.220.600 VND