Giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm PLM (Poduct LifeCycle Management)
Giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm PLM (Poduct LifeCycle Management)
Siemens là nhà cung cấp hàng đầu thể giới về giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm PLM (Poduct LifeCycle Management) được ứng dụng để quản lý toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm từ khâu thiết kế ý tưởng sản phẩm cho đến khâu sản xuất, cung cấp ra thị trường, bảo hành bảo trì sản phẩm.
Tin đọc nhiều
  • Teamcenter Siemens PLM - Giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm
    Với các công cụ của Teamcenter giúp quản lý toàn bộ dữ liệu, các thông tin thiết kế, các thông tin phản hồi hiệu chỉnh, phê duyệt thiết kế với khả năng liên kết dữ liệu với nhiều nguồn nhiều loại phần mềm thiết kế khách nhau từ dữ liệu thiết kế 3D, dữ liệu mô phỏng, dữ liệu số, dữ liệu thiết kế điện, điện tử...
  • Giải pháp Quản lý dữ liệu Siemens PLM – Teamcenter
    Teamcenter là giải pháp cần thiết cho hầu hết các DN sản xuất lớn, có nhiều cơ sở phân tán và mạng lưới phân phối rộng nhờ chức năng quản lí tập trung toàn bộ thông tin, qui trình liên quan đến sản phẩm trong suốt vòng đời. 
  • QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỚI TEAMCENTER
    Một khâu quan trọng trong vòng đời sản phẩm là quản lý qui trình sản xuất sản phẩm. Sản phẩm sau khi được thiết kế sẽ được chuyển sang giai đoạn xây dựng qui trình sản xuất (sử dụng vật liệu nào, qui trình gia công chi tiết theo thứ tự ra sao, ở mỗi giai đoạn cần những máy nào...) Dựa trên tất cả thông tin này sẽ cho biết được tổng thời gian của cả qui trình sản xuất, từ đó cho phép người dùng nghiên cứu tối ưu thời gian, vật liệu trong cả quá trình sản xuất, đưa ra những cải tiến, nhằm thúc đầy việc tăng thời gian sản xuất, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành.
QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỚI TEAMCENTER
Một khâu quan trọng trong vòng đời sản phẩm là quản lý qui trình sản xuất sản phẩm. Sản phẩm sau khi được thiết kế sẽ được chuyển sang giai đoạn xây dựng qui trình sản xuất (sử dụng vật liệu nào, qui trình gia công chi tiết theo thứ tự ra sao, ở mỗi giai đoạn cần những máy nào...) Dựa trên tất cả thông tin này sẽ cho biết được tổng thời gian của cả qui trình sản xuất, từ đó cho phép người dùng nghiên cứu tối ưu thời gian, vật liệu trong cả quá trình sản xuất, đưa ra những cải tiến, nhằm thúc đầy việc tăng thời gian sản xuất, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành.
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỊCH VỤ BẢO TRÌ SẢN PHẨM VỚI TEAMCENTER
Teamcenter như là cốt lõi của chiến lược SLM của bạn, bạn có một nguồn quản lý tri thức dịch vụ. Bạn có thể thực hiện các hoạt động dịch vụ với sự hiểu biết đầy đủ về cấu hình sản phẩm vật lý, tình trạng và lịch sử dịch vụ. Bạn có thể đặt hàng đúng thành phần chi tiết, đảm bảo rằng việc đào tạo thích hợp được thực hiện, và truy cập vào tất cả các thông tin thích hợp cần thiết để quản lý hoạt động dịch vụ do được tích hợp và đồng bộ với nguồn dữ liệu từ giai đoạn thiến kế và sản xuất để có cái nhìn trực quan, đầy đủ thông tin 
Teamcenter Siemens PLM - Giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm
Với các công cụ của Teamcenter giúp quản lý toàn bộ dữ liệu, các thông tin thiết kế, các thông tin phản hồi hiệu chỉnh, phê duyệt thiết kế với khả năng liên kết dữ liệu với nhiều nguồn nhiều loại phần mềm thiết kế khách nhau từ dữ liệu thiết kế 3D, dữ liệu mô phỏng, dữ liệu số, dữ liệu thiết kế điện, điện tử...