Phần mềm SharePoint Server 2013 Open License
Phần mềm SharePoint Server 2013 Open License

Hãng sản xuất: Microsoft

Mã sản phẩm: 76P-01501

Giá tham khảo: 169.771.200 VND
SharePoint hỗ trợ mạng nội bộ, mạng nội bộ mở rộng và các ứng dụng Internet từ một nền tảng tích hợp duy nhất. Các giấy phép cụ thể bạn cần phụ thuộc vào ba yếu tố: chức năng được sử dụng, cách triển khai SharePoint và nơi lưu trữ hệ thống. Điều khoản và điều kiện về cách bạn có thể sử dụng phần mềm này được quy định trong tài liệu Quyền Sử dụng Sản phẩm (PUR) và tài liệu Danh sách Sản phẩm.
Video giới thiệu sản phẩm
 • SharePoint Online được cấp phép trên cơ sở mỗi người dùng. Bạn có thể mua SharePoint Online dưới dạng gói độc lập hoặc một phần của gói Office 365. Tìm hiểu thêm.
  Thông tin cấp phép có sẵn tại đây.
 • Đối với Tại chỗ, các site mạng nội bộ được cấp phép theo mô hình Máy chủ/CAL (Giấy phép Truy nhập Máy khách). Cần có SharePoint Server 2013 cho mỗi lần chạy phần mềm và cần có CAL cho mỗi người hoặc thiết bị truy nhập vào Máy chủ SharePoint.
 • CAL Tiêu chuẩn cho SharePoint: CAL Tiêu chuẩn cung cấp những chức năng cốt lõi của SharePoint
 • Site: một cơ sở hạ tầng duy nhất cho tất cả các website kinh doanh của bạn
 • Cộng đồng: một nền tảng hợp tác tích hợp
 • Nội dung: Quản lý Nội dung Doanh nghiệp (ECM) cho khối lượng lớn
 • Tìm kiếm: tìm kiếm người và chuyên gia, xem trước trực quan, lựa chọn trực quan tốt nhất
 • CAL Doanh nghiệp cho SharePoint: CAL Doanh nghiệp cung cấp đầy đủ chức năng của SharePoint
 • Site: một cơ sở hạ tầng duy nhất cho tất cả các website kinh doanh của bạn
 • Cộng đồng: một nền tảng hợp tác tích hợp
 • Nội dung: Quản lý Nội dung Doanh nghiệp (ECM) cho khối lượng lớn
 • Tìm kiếm: tính năng tìm kiếm tiêu chuẩn kèm trích xuất thực thể, tìm kiếm video, đề xuất khoản mục
 • Giải pháp kinh doanh (bao gồm Access Services và InfoPath Services)
 • Nghiệp vụ Thông minh cho mọi người (bao gồm Power View, Các Dịch vụ PerformancePoint, Excel Services và Visio Services)
Sản phẩm cùng loại
Phần mềm Microsoft 365 Business Standard 1 năm Subscription

Microsoft

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá Tham khảo: 3.392.260 VND
Phần mềm Microsoft 365 Business Basic

Microsoft

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá Tham khảo: 2.237.400 VND
Hệ điều hành Windows professional 10 Open License

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá Tham khảo: 4.678.200 VND
Hệ điều hành Windows 10 Enterprise Open License

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá Tham khảo: Liên hệ
OfficeProPlus 2019 SNGL OLP NL

Microsoft

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá Tham khảo: Liên hệ
Microsoft Office Standard 2019 SNGL OLP NL

Microsoft

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá Tham khảo: Liên hệ
WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL

Microsoft

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: Liên hệ
WinRmtD sktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL

Microsoft

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: Liên hệ