Phần mềm Oracle Database Enterprise Edition - Named User Plus Perpetual
Phần mềm Oracle Database Enterprise Edition - Named User Plus Perpetual

Hãng sản xuất: Oracle

Giá tham khảo: 19.960.000 VND
  • Oracle cơ sở dữ liệu Enterprise Edition rất nhiều sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng triển khai đám mây cơ sở dữ liệu riêng tư và các nhà cung cấp SaaS tìm kiếm sức mạnh của cơ sở dữ liệu Oracle trong một mô hình multitenant an toàn và bị cô lập
  • Oracle cơ sở dữ liệu 12 c Enterprise Edition cung cấp các tính năng toàn diện để quản lý việc xử lý giao dịch đòi hỏi khắt khe nhất, dữ liệu lớn, khối lượng công việc và kho dữ liệu
  • Khách hàng có thể chọn một rộng phạm vi của Oracle tùy chọn Database Enterprise Edition để cung cấp hiệu suất người dùng doanh nghiệp, an ninh, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, và tính sẵn sàng mong đợi cấp dịch vụ
Video giới thiệu sản phẩm
- Kiến trúc multitenant mới cho phép mức độ cao hơn của việc hợp nhất trên các đám mây mà không cần phải thay đổi các ứng dụng hiện có
- Tự động tối ưu hóa dữ liệu các tính năng quản lý hiệu quả hơn dữ liệu, chi phí lưu trữ thấp hơn, và cải thiện hiệu suất cơ sở dữ liệu
- Quốc phòng-chuyên sâu các địa chỉ an ninh cơ sở dữ liệu các mối đe dọa và các quy định bảo mật thông tin nghiêm ngặt
- Tối đa hóa sẵn có với bảo vệ từ máy chủ thất bại, thất bại trang web, lỗi của con người, giảm kế hoạch thời gian chết, và các ứng dụng liên tục
- Khám phá khả năng mở rộng của chuỗi sự kiện kinh doanh với tăng cường khả năng phân tích trong cơ sở dữ liệu cho dữ liệu lớn
- Tích hợp liền mạch với Oracle Enterprise Manager Mây kiểm soát 12 c cho phép người quản trị dễ dàng quản lý toàn bộ vòng đời của cơ sở dữ liệu
Sản phẩm cùng loại
Phần mềm Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 998.023.000 VND
Phần mềm Oracle Database Standard Edition 2 - Processor Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 367.693.000 VND
Phần mềm Oracle Database Standard Edition 2 - Named User Plus Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 7.354.000 VND
Phần mềm Real Application Clusters - Processor Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 483.253.000 VND
Phần mềm Real Application Clusters - Named User Plus Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 9.665.000 VND
Phần mềm Active Data Guard - Processor Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 241.627.000 VND
Phần mềm Active Data Guard - Named User Plus Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 4.833.000 VND
Phần mềm WebLogic Server Standard Edition - Processor Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 210.110.000 VND