Phần mềm NX Mach 3 Progressive Die Design
Phần mềm NX Mach 3 Progressive Die Design

Hãng sản xuất: Siemens

Giá tham khảo: Liên hệ
Video giới thiệu sản phẩm
Module này của NX giúp cho khách hàng rút ngắn thời gian thiết kế tổng thể khuôn dập liên hoàn, thúc đẩy quá trình tự động hóa trong môi trường thiết kế. Giao diện người sử dụng kế hợp với ngành công nghiệp thực tế nhất hướng dẫn người sử dụng thông qua các bước cần thiết để thiết kế bộ khuôn dập mang lợi ích cho người thiết kế ở mọi cấp độ.
Sản phẩm cùng loại
Phần mềm NX Mach 3 Mold Design

Siemens

Loại phần mềm: Thiết kế khuôn mẫu

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm NX Mach 3 Product Design

Siemens

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm NX Mach 2 Product Design

Siemens

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm NX Mach 2 Advanced FEM

Siemens

Loại phần mềm: Phân tích & Mô phỏng

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm NX Mach 1 Design (Floating)

Siemens

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ
Mach 3 Advanced 5 Axis Machining

Siemens

Loại phần mềm: Phân tích & Mô phỏng

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm NX Mach 3 Total Machining

Siemens

Loại phần mềm: Lập trình gia công CNC

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm NX Mach 2 CAM-only 5 Axis Machining

Siemens

Loại phần mềm: Lập trình gia công CNC

Giá Tham khảo: Liên hệ