Phần mềm NX Mach 3 Mold Design
Phần mềm NX Mach 3 Mold Design

Hãng sản xuất: Siemens

Giá tham khảo: Liên hệ
Video giới thiệu sản phẩm
Sử dụng module này giúp cho khách hàng giảm thời gian và chi phí cần thiết cho việc thiết kế khuôn
Nó hỗ trợ thiết kế theo nhóm bằng cách cho phép nhiều người thiết kế đồng thời trong một dự án thiết kế khuôn. Với module này, các công việc thiết kế khuôn được giao cho nhiều người để mà có thể hoàn tất đồng thời.
Sản phẩm cùng loại
Phần mềm NX Mach 3 Progressive Die Design

Siemens

Loại phần mềm: Thiết kế khuôn mẫu

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm NX Mach 3 Product Design

Siemens

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm NX Mach 2 Product Design

Siemens

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm NX Mach 2 Advanced FEM

Siemens

Loại phần mềm: Phân tích & Mô phỏng

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm NX Mach 1 Design (Floating)

Siemens

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ
Mach 3 Advanced 5 Axis Machining

Siemens

Loại phần mềm: Phân tích & Mô phỏng

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm NX Mach 3 Total Machining

Siemens

Loại phần mềm: Lập trình gia công CNC

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm NX Mach 2 CAM-only 5 Axis Machining

Siemens

Loại phần mềm: Lập trình gia công CNC

Giá Tham khảo: Liên hệ