Phần mềm ZWCAD Mechanical 2021

ZWsoft

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm AutoDesk 3Ds Max 2021

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm AutoDesk Maya 2020

Autodesk

Loại phần mềm: Phân tích & Mô phỏng

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm Autodesk Inventor 2021

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ
Quản lý vòng đời sản phẩm trong Doanh nghiệp với giải pháp Siemens Teamcenter
Giải pháp Tính toán và Quản lý giá thành Khuôn mẫu của Siemens Tool Costing
Số hoá quá trình thiết kế và mô phỏng Khuôn mẫu (Solutions for Simulation, Validation of Mold & Die)
Tối ưu hóa chi phí sản xuất khuôn mẫu

Loại phần mềm:

Giá Tham khảo: Liên hệ
Giải pháp Số hóa toàn diện cho Gia công Khuôn mẫu (The Digital Twin of Production for CNC Machining)
Giải pháp lập trình gia công cho các trung tâm gia công CNC

Loại phần mềm:

Giá Tham khảo: Liên hệ