Phần mềm Autodesk Product Design Suite
Phần mềm Autodesk Product Design Suite

Hãng sản xuất: Autodesk

Giá tham khảo: Liên hệ
Video giới thiệu sản phẩm
Autodesk Product Design Suite: Giúp tăng năng suất sản xuất, cho phép kiểm tra và xác nhận thiết kế, mở rộng dữ liệu kỹ thuật cho bán hàng và marketing tiếp thị các sản phẩm Autodesk Product Design Suite Cung cấp giải pháp hoàn thiện cho mô hình kỹ thuật số, các mô hình 3D, các công cụ mô phỏng để đánh giá chất lượng sản phẩm, các công cụ . Giúp thiết kế sản phẩm tốt hơn, giảm chi phí phát triển, đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn
 

Công cụ đổi mới

Phát triển các thiết kế sáng tạo hơn với một bộ tích hợp các công cụ có thể trợ giúp để liên tục truyền thông tin và đáp ứng nhu cầu của từng giai đoạn

kỹ thuật. từ thiết kế thông qua mô phỏng và trực quan. Tích hợp thẩm mỹ thiết kế công nghiệp thành các sản phẩm bằng cách sử dụng một loạt các công cụ mô hình hóa, cho sản phẩm của bạn một lợi thế cạnh tranh.

 

Thiết kế không có ranh giới

Với một tập hợp các công cụ thiết kế dễ sử dụng, tương thích, đội ngũ thiết kế kỹ thuật của bạn có thể làm việc một cách sáng tạo hơn và quản lý quy trình của họ hiệu quả hơn. Như ý tưởng di chuyển từ ý tưởng đến kỹ thuật, Tăng khả năng thiết kế ý tưởng, giảm thiếu số lượng kỹ sư, với tập hợp các công cụ  cải thiện sự hợp tác trên tất cả các giai đoạn phát triển sản phẩm.

 

Cải thiện chất lượng sản phẩm và giảm chi phí

Tối ưu hóa và thẩm định hiệu năng của sản phẩm trước khi sản xuất, các công cụ tích hợp mô phỏng giúp giảm thiểu sai sót thiết kế, kiểm tra ý tưởng thiết kế thông qua toàn bộ quá trình.

Tích hợp chặt chẽ với các phần mềm thiết kế 3D giúp làm cho nó hiệu quả chi phí để sử dụng mô phỏng trong suốt quá trình thiết kế.

 

Quản lý dữ liệu

Tránh trùng lặp và quản lý toàn bộ dữ liệu thiết kế thông qua một hệ thống quản lý dữ liệu tích hợp. Autodesk cung cấp phần mềm quản lý dữ liệu tập trung cho phép các nhóm làm việc để lưu trữ an toàn và quản lý dữ liệu thiết kế công trình theo tiến độ và các văn bản liên quan. Điều này cho phép một hệ thống hợp lý thay đổi quản lý, Hội đồng Quản trị chính xác, và khả năng chia sẻ mô hình kỹ thuật số với nhóm của bạn, khách hàng và nhà cung cấp

 

PRODUCTS Product Design Suite Ultimate 2015
Product Design Suite Ultimate 2015
Inventor Professional 2015
Inventor Professional 2015
AutoCAD Mechanical 2015
AutoCAD Mechanical 2015
 
ENGINEERING DESIGN PRODUCTIVITY
Digital Prototyping  
Easy-to-use 3D mechanical design  
3D part and assembly design  
Freeform modeling  
Direct editing  
Rules-based design/automation  
Catalog/purchased/standard part library  
Mold, and tool and die  
Plastic parts design  
3D digital mockups for real-time collaboration    
Sheet metal design  
Frame and weldment design  
Electrical systems design/tube and pipe runs  
Integrated electrical and mechanical design    
Electrical engineering    
VISUALIZATION & CONCEPTUAL DESIGN
Real-time design visualization  
Explore design concepts in AutoCAD    
Cinematic-quality rendering and 3D animation    
Photorealistic rendering and presentations    
PRODUCT SIMULATION & DESIGN VALIDATION
Point cloud tools
Assembly-level finite element analysis (FEA)  
Assembly-level dynamic simulation  
Virtually infinite computational power    
Cloud-based parametric optimization    
Materials selection cost impact  
Assembly-level /interference detection  
Check for manufacturability  
Installation/ demolition sequence simulation    
DOCUMENTATION & DATA SHARING
Professional drafting and documentation tools
Native support for DWG™ files
International standards support
Markup of DWG, DWF™, and PDF files
Configurable data security
Mobile and online sharing of 3D designs
Multiple user/concurrent design
Automated design organization
Easy administration
BOM generation
Automatic drawing view creation  
BIM interoperability  
Native translators  
Smart panel layout drawings    
Large-scale design review and collaboration    
Layout designs, fly-throughs, walk-throughs    
 
RODUCT DESIGN SUITE 2015 EDITIONS Premium Ultimate
 
INCLUDED SOFTWARE
Inventor 3D CAD software

Inventor

Design better products faster with easy-to-use 3D mechanical CAD product design and documentation software.

 

Inventor 3D CAD software

Inventor Professional

Design, visualize, and simulate products with 3D mechanical design, product simulation, and tooling software.

 

AutoCAD design and development software

AutoCAD

Speed documentation, share ideas, and explore 3D concepts with powerful design and documentation tools.

AutoCAD Mechanical design and drafting software

AutoCAD Mechanical

Get AutoCAD, plus standards-based parts and tools for automating mechanical CAD tasks.

AutoCAD RasterDesign

Add powerful raster editing and raster-to-vector conversion tools to AutoCAD-based software.

ReCap

Capture and integrate reality data directly into your design process with ReCap reality capture software and services.

AutoCAD Vault data management software

Vault Basic

Manage, track, and organize your CAD data directly from your design application.

3ds Max Design software for photorealistic visualization

3ds MaxDesign

Create cinematic-quality visuals and movies from your CAD models to help market and sell your designs.

Navisworks Simulate project review software

Navisworks Simulate

Integrate models to improve team collaboration, simulate construction sequencing, and enhance product review.

 

Navisworks Manage software for product simulation and validation testing

Navisworks Manage

Integrate data from multiple sources to facilitate project review, visualization, and collaboration.

 

AutoCAD Electrical design software

AutoCADElectrical

Use standards-based symbols and tools with AutoCAD to automate common electrical engineering CAD tasks.

 

Showcase

Improve the design review process by easily transforming CAD data into compelling imagery and presentations. 

(downloaded separately)

Alias Design*

Develop and communicate 3D product designs from concept to final surfaces. 

(downloaded separately)

 
Sản phẩm cùng loại
Phần mềm Autodesk Factory Design Suite

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm Autodesk Building Design Suite

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mêm Autodesk AutoCad Design Suite

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm Autodesk Infrastructure Design Suite

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế đồ họa

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm Autodesk Plant Design Suite

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm Autodesk Entertainment Creation Suite

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế đồ họa

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm Autodesk Revit

Autodesk

Loại phần mềm: Tiện ích - Khác

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm Autodesk Navisworks

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế đồ họa

Giá Tham khảo: Liên hệ