Phần mềm Autodesk Infrastructure Design Suite
Phần mềm Autodesk Infrastructure Design Suite

Hãng sản xuất: Autodesk

Giá tham khảo: Liên hệ
Video giới thiệu sản phẩm
Là một giải pháp phần mềm cơ sở hạ tầng  toàn diện cung cấp một Building Information Modeling (BIM) cho công việc cơ sở hạ tầng để giúp bạn có được cái nhìn sâu sắc chính xác hơn, dễ tiếp cận, và hành động trong suốt vòng đời của giao thông vận tải của bạn, đất đai, tiện ích, và các dự án nước. Truy cập duy nhất cho các danh mục đầu tư và mô hình Autodesk thông minh - công cụ dựa trên - cả trên máy tính để bàn và trong các đám mây - khách hàng có thể khám phá thêm lựa chọn thay thế thiết kế, đạt được kết quả tốt hơn nhanh hơn, và cộng tác hiệu quả hơn trong khi hưởng lợi từ: 
 
  •      Quy trình công việc toàn diện không thể với sản phẩm cá nhân một mình 
  •      Một mở rộng, công cụ ngành công nghiệp cụ thể và trải nghiệm người dùng nhất quán hơn 
  •      Truy cập tiết kiệm hơn và thuận tiện hơn.
  Infrastructure Design Suite Ultimate 2015
Infrastructure Design Suite Ultimate 2015
AutoCAD Civil 3D 2015
AutoCAD Civil 3D 2015
InfraWorks 2015
InfraWorks 2015
PRICE FOR 1 LICENSE* $ 12075 SRP† $ 6825 SRP† $ 5245 SRP†
FEATURES      
 
PLAN
Access mapping and GIS data
Create 3D models of existing infrastructure  
Generate data-rich design concepts  
Communicate project alternatives with 3D visuals  
PRELIMINARY DESIGN
Point cloud viewing and editing
Line-of-sight analysis
3D navigation, visualization & video creation  
DESIGN & DOCUMENT
Civil design and production drafting tools  
Dynamic linking of design to documentation  
Storm and sanitary analysis  
Structural design and analysis    
Model-based tools for utility networks    
Coordinate architectural/building engineering    
Advanced structural simualtion and analysis    
Cinematic rendering and animation    
River and flood analysis**    
Geotechincal borehole modeling (within AutoCAD Civil 3D)**    
Bridge modeling (within AutoCAD Civil 3D)**    
Rail track layout (within AutoCAD Civil 3D)**  
Structural Analysis for Revit     
Green Building Studio     
BUILD
Multidisciplinary project review    
4D and 5D simulations    
Model quantification    
Clash detection    
MANAGE
Industry models for utility networks    
Sản phẩm cùng loại
Phần mềm Autodesk Product Design Suite

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm Autodesk Factory Design Suite

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm Autodesk Building Design Suite

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mêm Autodesk AutoCad Design Suite

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm Autodesk Plant Design Suite

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm Autodesk Entertainment Creation Suite

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế đồ họa

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm Autodesk Revit

Autodesk

Loại phần mềm: Tiện ích - Khác

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm Autodesk Navisworks

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế đồ họa

Giá Tham khảo: Liên hệ