Phần mềm AutoCAD Plant 3D 2021
Phần mềm AutoCAD Plant 3D 2021

Hãng sản xuất: Autodesk

Giá tham khảo: Liên hệ
Video giới thiệu sản phẩm
AutoCAD Plant 3D 2021 - Thêm các tính năng tạo P & ID, tích hợp vào mô hình thiết kế nhà máy 3D

- Tạo và chia sẻ các báo cáo isometrics, orthographics và material.
- Tạo sơ đồ, bố trí nhà máy và các bản vẽ khác để thiết kế nhà máy bằng các công cụ chuyên dụng.
- Thư viện hơn 400 đối tượng thực vật thông minh như mẫu thiết bị, mẫu hỗ trợ và các thành viên cấu trúc để hỗ trợ 40 tiêu chuẩn, bao gồm ANSI và DIN.

 
Sản phẩm cùng loại
Phần mềm Autodesk Moldflow 2021

Autodesk

Loại phần mềm: Phân tích & Mô phỏng

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm Autodesk AutoCAD LT 2021

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm Autodesk AutoCAD 2021

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm AutoCAD Map 3D 2021

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm AutoCAD Electrical 2021

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm AutoCAD Architecture 2021

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm AutoCAD Mechanical 2021

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm AutoDesk 3Ds Max 2021

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: Liên hệ