Microsoft Open License là gì?


Việc mua bản quyền phần mềm của các doanh nghiệp vừa và nhả sẽ trở nên thuận tiện và đơn giản hơn rất nhiều với chương trình cấp phép dạng Open License. Chiết khấu theo số lượng cho phương thức thanh toán trả trước và phân phối theo hệ thống bán lẻ rộng khắp trên thế giới là nền tảng của phương thức linh hoạt tiếp cận với hình thức cấp phép này. Những hỗ trợ về quản lý tài sản phần mềm qua chương trình  cấp phép điện tử eOpen cũng giúp giảm bớt phiền toái như những giấy tờ về bản quyền phần mềm.

Microsoft Open License được thiết kế dành cho các doanh nghiệp, các cơ quan sở giáo dục đào tạo, các tổ chức từ thiện và các tổ chức của chính phủ có nhu cầu mua tối thiểu 5 bản quyền phần mềm, và sau đó có thể mua thêm bất cứ số lượng nào trong bất kỳ thời điểm nào trong vòng 2 năm.

Tại sao nên mua bản quyền phần mềm theo phương thức Open ?

Mức giá triết khấu theo số lượng:

Giảm bớt ngân sách dành cho phần mềm so cới các phương án chọn mua lẻ.

Tiếp cận dễ dàng: Có mặt thông qua hệ thống bán lẻ trên toàn cầu bảo đảm rằng việc tiếp cận với hàng nghìn phần mềm doanh nghiệp trở nên dễ  dàng và thuận tiện.

Quản lý phần mềm đơn giản: Chương trình cấp phép điện tử eOpen được phát triển hướng tới hoàn thiện khả năng quản lý phần mềm toàn diện và đơn giản. Xem các bản ghi của Microsoft về trạng thái thái hiện thời của giấy phép Open. Các thông số về đơn vị được cấp phép, chi tiết việc mua bán, số hiệu Giấy phép Open và các thông tin khác về giấy phép.

Bảo hiểm phần mềm: Bảo hiểm phần mềm có thể giúp bạn tận dụng tối đa các giá trị của công nghệ tối tân giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Bảo hiểm phần mềm đem lại quyền nâng cấp phiên bản mới. Chương trình sử dụng tại nhà cho Office Systems, Elearning, đường dây nóng hỗ trợ kỹ thuật, Windows Vista Enterprise… Giấy phép Server mua cùng bảo hiểm phần mềm cũng nhận được các quyền lợi của chương trình TechNet Online Concierge.

Các đc điểm cùa phương thức cấp phép Open