Hỗ trợ mùa Covid19: Giảm giá tới 50% khi gia hạn phần mềm NX và Solid Edge

 
Thời hạn đặt hàng: 15/9/2020
 


Gia hạn phần mềm NX và Solid Edge với Chi phí thấp nhất:
1. Khách hàng có phần mềm quá hạn trên 12 Tháng
     =>  Không tính phí trễ hạn
     =>  Giảm giá phí gia hạn tới 50%
2. Khách hàng có phần mềm quá hạn dưới 12 tháng
     =>  Không tính phí trễ hạn (25% phí bản quyền)
     =>  Giảm giá phí gia hạn tới 25%
3. Khách hàng gia hạn trước thời hạn: Hỗ trợ giảm giá thêm 1% trên tổng giá trị đơn hàng khi đặt hàng trước hạn.
--------
Lợi ích khi gia hạn dịch vụ bảo trì phần mềm:
1.
 
Được quyền chuyển đổi bản quyền giữa các máy (composite ID) miễn phí hoặc hỗ trợ chi phí thấp nhất khi muốn tái kích hoạt hoặc thực hiện các thay đổi khác liên quan đến phần mềm đã mua.
2. Cập nhật phiên bản mới, bản vá lỗi và quyền sử dụng các phiên bản trước đó của phần mềm đã mua.
3. Thông tin bản quyền được lưu trữ trên hệ thống của hãng và được quyền tra cứu quản lý trực tiếp.
4. Linh hoạt khi chuyển đổi bản quyền, quản lý đồng bộ tập trung.
5. Tải phần mềm ứng dụng miễn phí hoặc trao đổi trực tiếp với Đội ngũ kỹ thuật của hãng
6. Kiểm soát được chi phí hàng năm cho công nghệ phần mềm (khoảng 20% chi phí bản quyền lần đầu).
7. Hỗ trợ kỹ thuật Nhanh gọn - Đầy đủ - Miễn phí từ Vietbay.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

VIETBAY SALES TEAM
Hotline: 091 929 5520/091 929 5525 * Email: [email protected]
Website: www.vietbay.com.vn * www.phanmembanquyen.com