Windows Server Datacenter 2012 R2 English

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá Tham khảo: 114.840.000 VND
Hệ điều hành Windows Server Standard 2012 R2

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm Office Home and Business 2016  English

Microsoft

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá Tham khảo: 5.434.000 VND
Phần mềm Office Home and Student 2016 Win English

Microsoft

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá Tham khảo: 2.530.000 VND
Phần mềm Office Mac Home Student 2011 English DVD

Microsoft

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá Tham khảo: Liên hệ
Hệ điều hành Windows 10 Professional

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá Tham khảo: 4.004.000 VND
Phần mềm Windows 8.1 Professional

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá Tham khảo: 3.916.000 VND
Phần mềm Windows 7 Professional  SP1 English OEM

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá Tham khảo: Liên hệ
Windows Ultimate 7 - FULL BOX

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá Tham khảo: 5.319.000 VND