Phần mềm WordPerfect Office X7 – Standard Edition

Corel

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm PDF Fusion

Corel

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá Tham khảo: 1.556.170 VND
Phần mềm WinZip 20 Standard

Corel

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm Corel Website Creator

Corel

Loại phần mềm: Tiện ích - Khác

Giá Tham khảo: 4.423.969 VND
Phần mềm Corel Office

Corel

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá Tham khảo: 2.200.869 VND
Phần mềm Painter Essentials 5 (Windows/Mac)

Corel

Loại phần mềm: Thiết kế đồ họa

Giá Tham khảo: 1.311.629 VND
Phần mềm Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 998.023.000 VND
Phần mềm Oracle Database Enterprise Edition - Named User Plus Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 19.960.000 VND
Phần mềm Oracle Database Standard Edition 2 - Processor Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 367.693.000 VND
Phần mềm Oracle Database Standard Edition 2 - Named User Plus Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 7.354.000 VND