Phần mềm Autodesk Inventor 2016

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: 66.000.000 VND
Phần mềm Autodesk AutoCAD 2016 LT

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: 25.500.000 VND
Phần mềm Autodesk AutoCAD Mechanical

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: 66.580.000 VND
Phần mềm 3Ds Max 2016

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế đồ họa

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm AutoCAD 2016

Autodesk

Loại phần mềm: Thiết kế 2D & 3D

Giá Tham khảo: 56.680.000 VND
Phần mềm NX Mach 2 CAM-only 5 Axis Machining

Siemens

Loại phần mềm: Lập trình gia công CNC

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm NX Mach 2 CAD/CAM Milling Foundation

Siemens

Loại phần mềm: Lập trình gia công CNC

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm NX Mach 2 CAD-CAM Turning Foundation

Siemens

Loại phần mềm: Lập trình gia công CNC

Giá Tham khảo: Liên hệ