[AUTODESK] GIẢM GIÁ 30% KHI MUA AUTODESK THUÊ BAO 3 NĂM

Nội dung: Gửi số seri license vĩnh viễn đang sử dụng để có cơ hội mua mới bản quyền thuê bao kỳ hạn 3 năm với giá chỉ 30%

Điều kiện:
1. Áp dụng với khách hàng đang sử dụng bản quyền vĩnh viễn các sản phẩm của Autodesk từ R14 (trừ 1998) tới 2017 và không còn hạn Maintenance.
2. Mỗi số serial được dùng duy nhất 1 lần
- Sau khi gửi KH vẫn có thể giữ lại để sử dụng và không được dùng cho bất kỳ khuyến mãi nào khác nữa
- Với mỗi set liên kết trong 1 số serial number sẽ tương ứng với 1 bản quyền thuê bao 3 năm được mua mới.
3. Những số serial đã dùng trong Chương trình Khuyến mãi 2016 không áp dụng cho Chương trình này
4. Các sản phẩm LT không được  áp dụng cho mua mới Industry Collection dạng multi-user.
5. Không áp dụng cho bản quyền Giáo dục, không kết hợp cùng hợp đồng Volume Purchase và Major Account Discounts. 

Thời gian: Từ 07/02/2017 – 19/04/2017