Nghiên cứu yếu tố con người cho hệ thống nhà máy sản xuất với Tecnomatix Process Simulate Human
Nghiên cứu yếu tố con người cho hệ thống nhà máy sản xuất với Tecnomatix Process Simulate Human
Process Simulate Human là ứng dụng mở rộng của Process Simulate cho phép bạn mô phỏng thực tế các nhiệm vụ của con người, đánh giá hiệu suất của con người (ví dụ: để tránh chấn thương) và tạo ra các tư thế làm việc hiệu quả. Bạn có thể sử dụng Process Simulate Human để tối ưu hóa cách bố trí các khu vực làm việc của nhà máy và xác nhận tính khả thi của việc lắp ráp thủ công.
Tin đọc nhiều
  • Giải pháp Nhà máy sản xuất thông minh
    Nhà máy sản xuất thông minh là nhà máy được số hóa toàn diện các hệ thống sản xuất, tạo ra bản sao số của nhà máy sản xuất. Nó được kết nối hoàn toàn với hệ thống quản lý vòng đời sản phẩm (PLM), kho dữ liệu thông qua cảm biến, kiểm soát và giám sát dữ liệu (SCADA), bộ lập trình điều khiển (PLC), và các hệ thống tự động hóa khác. Trong nhà máy sản xuất thông minh, tất cả các sự kiện diễn ra ở xưởng sản xuất đều được ghi lại và các bộ phận liên quan sẽ tương tác trực tiếp hoặc gián tiếp qua đám mấy lên hệ thống PLM.
  • Teamcenter Siemens PLM - Giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm
    Với các công cụ của Teamcenter giúp quản lý toàn bộ dữ liệu, các thông tin thiết kế, các thông tin phản hồi hiệu chỉnh, phê duyệt thiết kế với khả năng liên kết dữ liệu với nhiều nguồn nhiều loại phần mềm thiết kế khách nhau từ dữ liệu thiết kế 3D, dữ liệu mô phỏng, dữ liệu số, dữ liệu thiết kế điện, điện tử...
  • Giải pháp số hóa của Siemens cho quá trình gia công CNC
    Siemens Industries Software là hãng cung cấp giải pháp số hóa hàng đầu thế giới hiện nay cho quá trình sản xuất. Công nghệ của Siemens cho phép các doanh nghiệp có thể tạo bản sao số của toàn bộ quá trình sản xuất thực tại, làm mờ đi danh giới giữa mô hình thực tại và bản sao số hóa.
Giải pháp Quản lý dữ liệu Siemens PLM – Teamcenter
Teamcenter là giải pháp cần thiết cho hầu hết các DN sản xuất lớn, có nhiều cơ sở phân tán và mạng lưới phân phối rộng nhờ chức năng quản lí tập trung toàn bộ thông tin, qui trình liên quan đến sản phẩm trong suốt vòng đời. 
QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỚI TEAMCENTER
Một khâu quan trọng trong vòng đời sản phẩm là quản lý qui trình sản xuất sản phẩm. Sản phẩm sau khi được thiết kế sẽ được chuyển sang giai đoạn xây dựng qui trình sản xuất (sử dụng vật liệu nào, qui trình gia công chi tiết theo thứ tự ra sao, ở mỗi giai đoạn cần những máy nào...) Dựa trên tất cả thông tin này sẽ cho biết được tổng thời gian của cả qui trình sản xuất, từ đó cho phép người dùng nghiên cứu tối ưu thời gian, vật liệu trong cả quá trình sản xuất, đưa ra những cải tiến, nhằm thúc đầy việc tăng thời gian sản xuất, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành.
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỊCH VỤ BẢO TRÌ SẢN PHẨM VỚI TEAMCENTER
Teamcenter như là cốt lõi của chiến lược SLM của bạn, bạn có một nguồn quản lý tri thức dịch vụ. Bạn có thể thực hiện các hoạt động dịch vụ với sự hiểu biết đầy đủ về cấu hình sản phẩm vật lý, tình trạng và lịch sử dịch vụ. Bạn có thể đặt hàng đúng thành phần chi tiết, đảm bảo rằng việc đào tạo thích hợp được thực hiện, và truy cập vào tất cả các thông tin thích hợp cần thiết để quản lý hoạt động dịch vụ do được tích hợp và đồng bộ với nguồn dữ liệu từ giai đoạn thiến kế và sản xuất để có cái nhìn trực quan, đầy đủ thông tin 
Teamcenter Siemens PLM - Giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm
Với các công cụ của Teamcenter giúp quản lý toàn bộ dữ liệu, các thông tin thiết kế, các thông tin phản hồi hiệu chỉnh, phê duyệt thiết kế với khả năng liên kết dữ liệu với nhiều nguồn nhiều loại phần mềm thiết kế khách nhau từ dữ liệu thiết kế 3D, dữ liệu mô phỏng, dữ liệu số, dữ liệu thiết kế điện, điện tử...