Vietbay triển khai thành công hệ thống Exchange Online quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam