Đang thực hiện
  • Solutions for designing, modeling and digitalizing industrial machines, automation machines to meet diversified and higher demand.   The digital trend changes global manufacturing. Smart manufacturing, design thinking and visualization… are the new concepts that most manufacturers interested. They are looking for digital solutions which can help them improve quality of the product, optimize costs and increase productivity

  • What is Digitalization of CNC Machining Process? The CNC machining process digitalization is the process of application of technology on machining processes to automate, synch and convert data digitally. The CNC digitalization can perform in the whole of machining process that includes programming, managing data, export and manage work order data (Shop document – CAM sheet), send the data directly to CNC machines, collect digital data and monitor the CNC machining processes as well as create reports of errors and performance. All data will be connected and managed on the local server or cloud platform. The CNC machining process digitalization allows users easily access the system to manage and monitor data but also simulate CNC machines.

  • Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 đang trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của các nền kinh tế trên toàn thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. Nhưng làm thế nào để tận dụng các cơ hội và bắt kịp Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 là một câu hỏi mà Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hữu quan đang nỗ lực tìm lời giải hữu dụng.

Consumer Products
lên đầu trang